Sunday, May 30, 2010

Basahkanlah bibir dengan Asma Ulhusna..!!

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hanya milik Allah Asma Ulhusna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma Ulhusna.

Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dalam menyebut nama-nama Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.


No comments: